Čištění odpadních vod

Již naši předkové dokázali výhodně využívat odpady, které produkovali ve svůj prospěch. Co je pro někoho problém, pro jiného může být zdrojem bohatství, nebo čistých surovin. Čištění odpadních vod : problém nebo příležitost ? Záleží jen na vás. Co si vyberete. Ekologie snadno může být ekonomická. Stačí jen vědět jak.

Proč čističky odpadních vod (ČOV)?

čističky odpadních vodJe mnoho způsobů, jak likvidovat odpadní vody. Septiky již dnes téměř nejsou povoleny. Jímky na vyvážení jsou velmi nákladné. Kanalizace je velmi vysoká investice. Poplatky za kanalizaci hrají ve vašem rodinném rozpočtu stále dominantnější úlohu. Již dávno není voda a kanalizace téměř zdarma. Právě naopak. Poplatky za vodu a kanalizaci jsou druhé nejvyšší. Hned za energiemi. A stále rostou. Z hlediska ekologie, přechodu na evropské ceny a právě probíhajících klimatických změn porostou tyto poplatky stále rychleji.

Proč právě čistička odpadních vod Akvatik?

Čističky odpadních vod Akvatik jsou moderní a vysoce účinné. Není nutno je doplňovat žádným dodatečným filtrem ( dle projektu) nebo drahou a na údržbu složitou membránou. I bez membrány mají tak vynikající parametry, že vyčištěnou vodu lze opět použít přímo v místě znečištění. To je vysoce ekologické. Provoz čističky lze řídit programátorem na bázi mikropočítače. To je zvlášť výhodné a důležité např. na chatách, kde je přerušovaný provoz. Tím se snižují náklady na elektřinu a zajišťuje se perfektní funkce čističky i při nárazovém provozu. Ve vnitř čističky jsou jen plasty. Řízena je pouze vzduchem bez pohyblivých dílů. Čističky odpadních vod (ČOV) jsou jednoduché, díky své konstrukci zabraňují přelití nevyčištěné vody přes čističku do odpadu, např. při vypouštění vany. Velmi často se dodává i se záchytnou jímkou na vyčištěnou vodu ve velikosti 2,1 kubíku až 110 kubíků. Kvalita vyčištěné vody je velmi dobrá. V této vyčištěné odpadní vodě lze chovat i ryby. Velké čističky Akvatik, pro centrální kanalizaci, bývají opatřeny i čidly pro automatizaci.

Centrální kanalizace nebo vlastní čistička odpadních vod? Co je výhodnější?

Čističky odpadních vod Akvatik představují spolehlivý moderní způsob čištění odpadních . Cena vyčištěné vody je cca 8 x nižší, než poplatky za kanalizaci před zdražením. ( Stočné). Pokud má každý dům vlastní čističku (ČOV), je to cca 10 x levnější, než budování centrální kanalizace.

Snížení ceny pozemku novostavby

Pokud kupujete pozemek, není nutno, aby byl zasíťovaný. Není dnes problém zajistit pitnou vodu z vrtané studny , a kanalizaci snadno nahradíte mnohem ekologičtější domovní čističkou odpadních vod. Rádi Vám pomůže vypracovat pro vás nejvhodnější řešení projektu. Cena takového stavebního pozemku, bez zbytečných sítí, může být levnější až o několik set tisíc korun. Za ušetřené peníze si můžete koupit třeba větší zahradu, nebo tepelné čerpadlo.

Ing. Pavel Sýkora
Křižíkova 178/31
186 00 Praha 8 - Karlín

tel.: +420 571 448 382
mobil: +420 603 546 981

e-mail: kodek@iol.cz