Technologie Akvatik - přednosti

1.Vysoká kvalita vyčištěné vody. Parametry vyčištěné vody s velkou rezervou splňují i ty nejpřísnější evropské parametry.
Čisticí účinek technologie se pohybuje od 95% do 98%.

2.Nízké pořizovací náklady.Jednoduchost a dokonalá optimalizace procesů v naší technologii umožňují podstatné snížení nákladů oproti jiným řešením.

3.Dlouholeté zkušenosti výrobce s čističkami odpadních vod (15let).

+ vyšší účinnost(dosahujeme do 10mg/l BSC 5) - patentováno
+ snížené produkce kalu
+ možnost automatizace
+ garantujeme zákonem požadované parametry
+ pracujeme na získání Eurocertifikátu a ISO
+ konec potíží s kvalitou vzorků
+ zimní sleva!!!

čističky odpadních vod  čističky odpadních vod  čističky odpadních vod  čističky odpadních vod

O čištění odpadních vod

Stavíte – li rodinný dům, máte tyto 3 možnosti :

1.napojení na kanalizaci.
+ nízká investice
- stále rostoucí poplatky síťového monopolu.

2.septik na vyvážení
+ nízká investice
- drahý provoz.
Podle nově připravované legislativy bude nutno na veškerou spotřebovanou vodu mít doklady podložený vývoz septiku.
Běžný rodinný dům spotřebuje cca 250 m3 vody ročně. Tedy 32 nákladních aut. 32 000,- Kč/rok

3.pořízení kvalitní čističky odpadních vod.
- vyšší pořizovací náklady 50 – 80 000,- Kč
+ nízké provozní náklady cca 1000 Kč/rok


Rozkopáním pozemku při budováni centrální kanalizace dojde k jejich znedodnocení. Je - li na pozemku páteřní kanalizace, již tam např. nemůžete v budoucnu stavět dům.

Při meziroční inflaci 5 %:


KanalizaceSeptikČistička
6 250   32 000   2 000  
6562,5   33600   2100  
6890,625   35280   2205  
7235,1563   37044   2315,25  
7596,9141   38896,2   2431,0125  
7976,7598   40841,01   2552,5631  
8375,5978   42883,061   2680,1913  
8794,3776   45027,214   2814,2008  
9234,0965   47278,574   2954,9109  
9695,8013   49642,503   3102,6564  
Za 10 let: 78 612,-   402 493,-   25 156,-  
Za 30 let: 239 180,-   2 126 043,-   132 878,-  

Inflace však může být mnohem vyšší. Ve Francii jsou ceny cca 100 ,-Kč/ stočné. ( v ČR 15 – 30,- Kč). To je možná důvod, proč francouzské firmy skupují vodovody a kanalizace v ČR.

kresleny.jpg, 23 kB

Bohatněte na kanálech

Pro občany je věc jasná. Ale i obce mohou ušetřit desítky milionů.

Bohatněte na kanálech pro obce :

Obec 300 rodinných domků má 2 možnosti:

1. vybuduje kanalizaci a centrální ČOV. cca 165 milionů. Tuto za cenu 1 Kč převede do majetku VAK. Obec je zadlužená na mnoho desítek let. Občané platí stále se zdražující stočné. (Dříve používaná metoda ekologizace nevýhodná pro občany a obce, výhodná pro VAK)

2. Pořídí každému občanovi ČOV zdarma. Investice 15 milionů. Občan neplatí stočné. Znečištěná voda se čistí v místě znečištění. Lze ji opět použít. Tato varianta je výhodná pro občany. I pro obec. Ta ušetří 150 milonů. Tato metoda se s úspěchem začala používat asi před 5 lety. Vysoce účinná, ekologická, šetrná k přírodě i přírodním zdrojům.

Vysoká účinnost čištěníBěžné čističky nabízejí 15 – 45 mg/l BSK5. S pískovým filtrem i 7 mg BSK5. Garantují však 30!

My garantujeme 15 mg/l BSK5 i bez dalších filtrů.

Eurocertifikát a certifikát ISO

Naše čističky jsou v řízení získání eurocertifikátu a certifikátu ISO.
To je důležitá informace z hlediska budoucího servisu i kvality výrobku.

Z důvodu zdražování ropy máme již ohlášeno od výrobců plastů zdražování. Toto zdražení, ač neradi, budeme nuceni promítnout do výrobků.


Ing. Pavel Sýkora
Křižíkova 178/31
186 00 Praha 8 - Karlín

tel.: +420 571 448 382
mobil: +420 603 546 981

e-mail: kodek@iol.cz