Podpora a poradenství při získávání dotací

Našim zákazníkům se snažíme maximálně vyjít vstříc při získání dotací na pořízení čističky odpadních vod. V optimálním případě přikládáme žádost o dotaci k dokumentaci čističek odpadních vod. Technologické parametry našich čističek odpadních vod plně odpovídají požadavkům, které jsou při dotačním řízení požadovány a jsou silným argumentem pro získání dotace.

Dotačních titulů je více. Některé po vyčerpání zanikají, jiné nově vznikají. Obecní dotace poskytují tři zdroje:

Obce a města

Pro tyto subjekty je výhodnější podpořit občany dotací cca 15 000,- Kč za rodinný domek , než zajišťovat stamilionové investice, rozkopat obce apod. Vždyť při budování centrální čističky a kanalizace se investice pohybují za cca 550 000,- Kč za rodinný dům. Navíc napojení na vlastní čističku odpadních vod občan neplatí stočné.

Ministerstva

Zpravidla neposkytují dotace na jednotlivé rodinné domy, ale na celé obce.

EU

Zpravidla neposkytují dotace v jednotlivé rodinné domy, ale na celé obce. Naše čističky vyhovují parametrům EU.

Ing. Pavel Sýkora
Křižíkova 178/31
186 00 Praha 8 - Karlín

tel.: +420 571 448 382
mobil: +420 603 546 981

e-mail: kodek@iol.cz