Projekce, povolení a poradenství

Projekce

Rádi spolupracujeme s místními projektanty. Dodáme jim všechny potřebné podklady a informace. Pokud žádného neznáte, můžeme Vám nechat zhotovit projekt čističky odpadních vod pro stavební povolení , kdekoliv v ČR v ceně 3 500,- Kč. V případě instalace čističek odpadních vod v celé obci můžeme dodat hromadný projekt. Bude – li Vaše obec budovat centrální ČOV, taktéž dodáváme projekty.

Povolení

Většině stavebních úřadů postačuje běžná projekt čov. Pokud se bude realizovat zasakování vody do země, je nutno někdy doplnit hydrogeologickým projektem. Taktéž můžeme dodat. V oblastech se zvýšenou ochranou spodních vod bývá často v územním plánu zákaz realizace čov. I zde dokážeme, díky parametrům naší technologie, zhotovit potřebné studie a zajistit realizaci čov. Takové akce však bývají náročnější na čas. Máme k dispozici odborníky se soudním znalectvím na studny, spoluautora vodního zákona apod. Pokud se realizuje jímka na vyvážení, není nutno mít projekt, ani stavební povolení. Nejedná se o vodohospodářské dílo.

Poradenství

Naši pracovníci Vám rádi, přímo na stavbě poradí, jak to udělat, aby nebublaly sifony při splachování, aby se odpadní potrubí nezanášelo, aby se domem nešířil nevábný puch z kanalizace, aby Vám výpary z kanalizace nerozežraly i měděné rýny, aby jste mohli umývat auta v garáži apod. V případě novostaveb bývají opatření levná. Úpravy obývaných domů už bývají složitější. Můžeme Vám zajistit i hydrogeologický průzkum – nalezení pramenů spodních vod. Máme velmi dobré výsledky i ve skalnatých horách, Krkonoše, Alpy apod. Dokážeme uspět i tam, kde jiné firmy tvrdí, že voda není. Protože dokážeme přesně najít střed zvodnění, naše studny bývají i 5 x méně hluboké, než studny jiných firem ve stejné oblasti. Současně mají mnohem větší vydatnost a mnohem méně sedimentů. Tedy vyšší kvalitu. Zajišťujeme i velké průtoky spodních vod pro tepelná čerpadla i pro horské chaty. Tedy 100 – 150 kW. K dispozici máme pracovníky z oboru studnařství s více než 50 letými zkušenostmi. Zajišťujeme i zásobování obcí a výrobních areálů. Např. Pivovar Nošovice čerpá 20 000 kubíků vody ročně.

Studna je první věc, kterou by se každá stavba měla zahájit.

Ing. Pavel Sýkora
Křižíkova 178/31
186 00 Praha 8 - Karlín

tel.: +420 571 448 382
mobil: +420 603 546 981

e-mail: kodek@iol.cz