Prečerpávací šachty a nádrže

Základní informace

čističky odpadních vodNádrže a prečerpávací šachty sa vyrábí ve formě valcových resp. hranatých nádrží.

Celoplastové prečerpávací šachty typu PS sa dodávají ve dvou základních provedeních:

a) bez technologického vybavení
b) s technologickým vybavením (jedno resp. dvě čerpadla s rozvody)

Popis a funkce

Nádrže plní funkci zásobních a sběrných nádrží na pitnou resp. odpadovou vodu. Při prečerpávacích šachtách natékají vody do šachty skrz přítokové potrubí. Hladina přitekajících vod stoupne po úroveň prvního plavákového spínače a spustí chod prvního čerpadla. Až čerpadlo odčerpá požadovaný objem vody v šachtě, plavákový spínač vypne jeho chod. V případě poruchy prnívého čerpadla hladina stoupne na úroveň druhého plavákového spínača, čím sa spustí chod druhého čerpadla. Prečerpávací šachta může být vybavena optickou resp. zvukovou signalizácí stavu čerpadel.

Základní dodávka

a) bez technologického vybavení

+ nádrž z polypropylénu
+ kryt

b) s technologickým vybavením

+ nádrž z polypropylénu
+ kryt
+ strojní zařízení (jedno resp. dvě čerpadla)
+ plavákové spínače
+ rozvodní skríň
+ zpětné klapky
+ uzavírací ventily
+ potrubní rozvody (plast, kov)
+ zaškolení obsluhy

Výhody

+ 100%-tní vodotěsnost šachty
+ 100%-tní vodotěsnost napojení technologických přechodů
+ tvarová i rozměrová variabilnost
+ variabilnost napojení
+ malá hmotnost
+ jednoduchá manipulace
+ nenáročná montáž
+ vysoká životnost při zachovaní původních vlastností
+ vysoká záruka

Technické parametry

Nádrže jsou vyrobené svářením z polypropylénových (PP) desek. Samotné desky jsou vyrobené technologií vytlačování. PP desky mají dobré fyzikálně-mechanické vlastnosti a dobrou chemickou odolnost, která je predurčuje k aplikaci v agresivním prostředí (např. na konstrukce nádrží). Navíc je tento materiál zdravotně nezávadný a proto je vhodný i na výrobu předmětů přichádzejících do přímého styku s potravinami. Základní barevné provedení jsou: přírodní(bílé), šedé, modré (s UV stabilizátorem), hnědé, černé a i. Rozměry šachty (výška, průměr nádrže jako i výšky a průměry přítoku, odtoku a technologických prestupov) se dají přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Rozměry typizovaných prečerpávacích šacht (s krytem)


Typ Objem Průměr [mm] Výška [mm]
PS 800/2200 1100 800 2200
PS 1000/2200 1700 1000 2200
PS 1500/2000 3500 1500 2000
PS 1500/2500 4400 1500 2500
PS 1500/3000 5300 1500 3000

Fyzikálně - mechanické parametry použitého materiálu


Vlastnosti Hodnota
Hustota 900 kg.m3
Tepelná odolnost Vicat 152 °C
Teplota tavení 161 °C
Horľavosť C3
Modul pružnosti v tahu 1680MPa
Vrubova houževnatost Charpy 6,4 kJ.m-2

Způsob osazení

čističky odpadních vodNa osazení prečerpávací šachty je potřebné mít vypracovanou projektovou dokumentaci (PD) odborně způsobilým projektantem. Konkrétní způsob osazení šachty řeší projektant v projektě stavby s důrazem na výšku spodní vody a třídu zeminy. Přečerpávací šachta se osadí do výkopu na betonovou desku (podkladný beton). Výkop by měl být co možna nejužší. Obsyp sa zhutňuje po vrstvách při postupném napouštění šachty vodou. Na obsyp třeba použít písek po obvodě do hloubky 15 cm, dále tříděnou zeminu (bodový tlak na nádrž způsobený ostrým kamene může zapríčiniť její perforaci).
V případě, že je prečerpávací šachta umístěná v "zeleném pásmu", je možné použít plastový poklop.
Až bude prečerpávací šachta umístěna v komunikaci resp. poklop bude zatěžovaný vyšší hmotností, je nutné okolo vrchního prstence šachty zabetonovat železobetonovou roznášecí desku, na ktéré bude umístěný betonový prstenec s litinovým poklopom. V horní časti se mezera mezi venkovní stranou hrdla šachty a otvorem betónového prstence jako i otvorom roznášecí železobetonové desky vyplní tmelem. Toto řešení eliminuje prenášení zatížení z vozovky na těleso šachty.

Dodací podmínky

Dodávka prečerpávacích šachet resp. nádrží se uskutečňuje na základě závazné objednávky. Garance, termíny a způsob úhrady příp. zabezpečení dopravy jsou upresněné na základě vzájemné dohody mezi objednávatelem a dodavatelem.

Samonosná šachta pro zakončení vrtané studny

čističky odpadních vodprůměr 1 m výška 1,2 m 12.500,- Kč + DPH

průměr 0,8 m výška 1,2 m 8.500,- Kč + DPH

Včetně pochůzného poklopu a včetně dna.

Výhody

Ve srovnání s betonovou studniční skruží perfektně těsní. Mnohem jednodušší instalace a manipulace. Lze využít jako šachty pro vodoměry a jiné zemní šachty. Lze využít pro umístění rozdělovačů a sběračů tepelných čerpadel.

Ing. Pavel Sýkora
Křižíkova 178/31
186 00 Praha 8 - Karlín

tel.: +420 571 448 382
mobil: +420 603 546 981

e-mail: kodek@iol.cz