Čistá voda ZDARMA

čističky odpadních vodKvalita vycištené vody naší technologií umožnuje její opetovné využití v domácnosti. Stále více zákazníku tak odebírá náš nový produkt - cisticku kompakt.

Za cistickou se instaluje jímka na zachycení vycištené vody. Tato jímka má zpravidla stejné rozmery jako cisticka. Její instalace je proto snadná. Vycištená voda z cisticky odpadních vod je zvlášt vyhledávána zahrádkári. Není to již tvrdá studnicní voda ani chlorovaná voda. Navíc má príznivou teplotu. Do této jímky se zpravidla zaústuje i deštová voda. Bežná strecha rodinného domu pri 15. minutovém dešti dokáže dodat až 2 500 l vody. Prebytecná voda je odvádena do deštové kanalizace, zasakována do zeme nebo odvádena do vodotece.

Výhody tohoto řešení:

1.) Máte k dispozici zahrádkári vysoce vyhledávanou mekkou deštovou vodu zdarma.

2.) Neplatíte deštné. (poplatek za odvedení deštových vod – stocné).

3.) V mnoha prípadech se pri použití cov akvatik kompakt velmi zjednodušuje stavební povolení. Dle zkušeností našich projektantu, se darí cisticky odpadních vod realizovat i tam, kde by to jinak stavební úrady nepovolily.

Nevýhody tohoto řešení:

Je nutno uhradit cenu jímky. V současné době před očekávaným zdražením plastu 12 000,- Kc + DPH . Navíc je nutno vykopat vetší jámu než pri instalaci samotné cisticky odpadních vod.


Ve srovnání s konkurenčními výrobky jímka, stejně jako čistička odpadních vod je samonosná, s bohatým vyztužením. Z pevného, kvalitního, tlustostenného polypropylenu. Tzn., že ji mužete napustit vodou, aniž byste ji museli obetonovat. Pri instalaci však doporucujeme rídit se projektem.

Konstrukce čističky je jednoduchá a spolehlivá. Pri vypouštení vany nedochází k přelití čističky a odtoku nevyčištené vody, tak jako u jiných výrobců.

Zařízení tedy není nutno doplňovat membránami, které by se musely čistit a měnit.

Čističky odpadních vod Akvatik jsou tedy spolehlivější, jednodušší, bez zvláštních nároků na údržbu, přitom ve velmi zajímavých cenách.

Čističky odpadních vod Akvatik mají vynikající poměr výkon/cena.

Ing. Pavel Sýkora
Křižíkova 178/31
186 00 Praha 8 - Karlín

tel.: +420 571 448 382
mobil: +420 603 546 981

e-mail: kodek@iol.cz